ΡΟΚΚΑΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΡΟΚΚΑΣ Α.Ε. Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:999126487
Γ.Ε.ΜΗ.:043654206000
Μ.Α.Ε.:60007/062/B/06/0023
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10-Τ.Κ. 54628 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο:2310541031